Poniżej zamieszczane będą w formie plików pdf moje własne publikacje i artykuły na temat architektury ekologicznej, oraz publikacje prasowe o realizacjach moich projektów.

Bio_Arka w Polityce

 

 

 

 

 

 

Jeszcze o Energii Pierwotnej – rozważania na konkretnym przykładzie

Pasywne kształtowanie temperatury wnętrza na przykładzie realizacji Bio_Arki

Paradoksy i granice budownictwa energooszczędnego

Bio_Arka w Muratorze

Forma podąża za energią