ZADANIE:
Projekt koncepcyjny ekstremalnie energooszczędnej stacji naukowo-badawczej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

CECHY SZCZEGÓLNE:
Zespół budynków o funkcji mieszkalnej, hotelowej, szkolnej, naukowej umieszczonych w rezerwacie w Urwitałcie niedaleko Śniardw.
Celem projektu jest przeprowadzenie studium wykonalności i studium przypadku – zaopatrzenia Stacji Badawczej w energię i zaprojektowania cyrkulacji wody i energii tak aby wywrzeć jak najmniejszy wpływ na środowisko rezerwatu.
Budynki zostały zaprojektowane „na śladach” istniejących na tym terenie wcześniej, poniemieckich budynków.

PROJEKT: 2010

 

wpid-PastedGraphic-2014-03-29-19-18.png
PLANSZA: Projekt zagospodarowania terenu Stacji
wpid-PastedGraphic1-2014-03-29-19-18.png

wpid-PastedGraphic2-2014-03-29-19-18.pngwidok elewacji południowej – wizualizacja
wpid-PastedGraphic3-2014-03-29-19-18.png
aksonometria bryły budynku głównego stacji
wpid-PastedGraphic4-2014-03-29-19-18.pngschemat cyrkulacji powietrza w wewnętrznych ogrodach zimowych
wpid-PastedGraphic5-2014-03-29-19-18.pngwidok wnętrza projektowanego głównego budynku stacji – widoczne wewnętrzne ogrody – jako część systemu wentylacji budynku