ZADANIE:

Projekt koncepcyjny, program funkcjonalno użytkowy i szacunkowy kosztorys dla planowanej inwestycji przedszkola dziewięcio – odziałowego w Międzychodzie

CECHY SZCZEGÓLNE:

Budynek zlokalizowany wewnątrz osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty. Funkcje sal przedszkolnych rozłożono promieniście wokół centralnego, wielofunkcyjnego atrium – przestrzeni, która może pełnić rolę placu zabaw, sali widowiskowej, sali gimnastycznej, szatni.  Dzięki takiemu rozwiązaniu udział powierzchni komunikacji w budynku jest zminimalizowany.

Koncentryczne ułożenie sal przedszkolnych powoduje, że wszystkie są „równo” dostępne i równoważne.

Na uwagę zasługuje także koncepcja instalacji wewnętrznych. Przewidziano zdecentralizowane układy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dla lepszego bezpieczeństwa użytkowania.

Widoczny w perspektywie centralny „komin” jest miejscem wyprowadzenia wszystkich wyrzutni wentylacji i komina z kotłowni.

Nad budynkiem zaprojektowano – dach zielony – dzięki czemu procent zieleni na działce, praktycznie nie ulegnie zmianie po zakończeniu inwestycji.