ZADANIE:

Projekt koncepcyjny, program funkcjonalno użytkowy i szacunkowy kosztorys dla planowanej inwestycji modernizacji Terenowej Stacji Badawczej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z koncepcją nowego budynku o funkcji edukacyjno-ekspozycyjnej – Centrum Nauki o Małych Zbiornikach Wodnych

CECHY SZCZEGÓLNE:

Bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu biosfery jeziora Łuknajno narzuciło pewne konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne. Wszystkie decyzje projektowe były podporządkowane jednej wytycznej wyraźnie narzuconej przez Inwestora – jak najmniej szkodzić lokalnemu środowisku! A to co zostanie zabrane środowisku przez nowe budynki, powinno być mu oddane. Stąd zielone dachy, stąd naturalne materiały budowlane – glina, słoma, cegła niepalona, drewno klejone. Stąd nacisk na energooszczędność i autonomiczność budynków stacji.

Urwitałt - budynek EXPO

Urwitałt – budynek EXPO

Urwitałt - widok z lotu ptaka

Urwitałt – widok z lotu ptaka