ZADANIE:
Projekt koncepcyjny budynku biblioteki gminnej dla gminy Trzcinica – w ramach ogólnopolskiego konkursu

CECHY SZCZEGÓLNE:
Budynek miał nawiązywać do ceglanej architektury zachodniej wielkopolski.
Miał stanać w pobliżu ceglanego kościoła w centrum wsi Trzcinica.

PROJEKT: koncpecja 2013 – projekt konkursowy

wpid-PastedGraphic-2014-03-29-21-08.png

wpid-PastedGraphic1-2014-03-29-21-08.png

wpid-PastedGraphic2-2014-03-29-21-08.png