ZADANIE:
Rozbudowa ponad stuletniego domu o dodatkowe pokoje – sypialnie i pokój rekreacyjny, inwestycja połączona z termomodernizacją istniejącego budynku.
Lekka, prefabrykowana konstrukcja wsparta na słupach z klejonego drewna modrzewiowego.
ZAKRES:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, nadzór autorski, częściowy nadzór inwestycyjny